A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Bangladéš - Průvodce

Bangladéšská lidová republika, je stát v Jižní Asii. Jeho sousedy jsou Indie a Myanmar. Hlavním městem je Dháka. Původní název pro toto území je Bengálsko. S počtem obyvatel 162 milionů se tato chudá rozvojová země řadí k nejlidnatějším státům světa. Bengálci tvoří drtivou většinu populace Bangladéše. Oficiálním jazykem je bengálština. Většina obyvatel vyznává islám, ale je tu velká menšina hinduistů (asi 12% obyvatelstva). Bangladéš má nízkou míru gramotnosti, odhaduje se na 61,3% u mužů a 52,2% u žen ( odhad z roku 2010 ).

Relativně vysoké výnosy zemědělství neuživí vysoký přírůstek obyvatel. Podvýživa je běžným jevem. Země patří k nejchudším na světě. Hlavními plodinami jsou rýže, kukuřice, pšenice a čaj, z technických plodin bavlník a juta, ze které se vyrábí pytlovina. Chová se převážně drůbež a využívá rybolov. Více než tři čtvrtiny příjmů Bangladéše z vývozu pochází z oděvního průmyslu. Průmysl začal přitahovat zahraniční investory již v roce 1980 z důvodu levné pracovní síly a nízkých konverzních nákladů. Bangladéš je na světě třetí největší vývozce oblečení a oděvní průmysl dnes zaměstnává více než 3 miliony pracovníků, z nichž 90% jsou ženy.

 (nahrál: Marek33)

Hlavní část pobřeží je bažinatá džungle, jsou zde největší mangovníkové lesy na světě ( koncem roku 2010 bangladéšské vlády zvolili mango strom jako národní strom ) a domov pro rozmanité flóry a fauny, včetně královského tygra bengálského. V roce 1997, tato oblast byla prohlášena za ohroženou. Národní květina země je bíle kvetoucí leknín, který je známý jako Shapla

Území leží v deltě řek Gangy a Brahmaputry, které přinášejí úrodné náplavy, ale také ničivé záplavy. Podnebí ovlivňují monzuny, přinášející pravidelné a vydatné srážky. Velice časté jsou ničivé povodně a tajfuny, které pravidelně připravují místní obyvatele o obydlí. V září 1998 Bangladéš postihly nejzávažnější záplavy v novodobé světové historii. Brahmaputra, Ganga a Meghna se rozlily a zaplavily 300.000 domů, 1000 lidí bylo zabito a dalších 30 milionů bylo bez domova, 135.000 hospodářského skotu se nezachránilo, 50 km2 země bylo zničeno a 11.000 km silnic poškozených nebo zničených. Dvě třetiny země bylo pod vodou. Bangladéš je i dnes odkázána na mezinárodní potravinovou pomoc. Bangladéš je řazena první na světě v počtu dětí, které trpí podvýživou . V Bangladéši, 26% populace trpí podvýživou a 46% dětí trpí středně těžkou podvýživou nebo až závažným problémém s podváhou. Dvě třetiny dětí ve věku do pěti let je podvyživených a asi 60% z nich, kteří jsou pod šest, jsou zakrnělé.

Poslední editace textu: 17.2.2014 0:22

Oblíbené hotely

další hotely

Články odjinud

Ženy.cz

Zapomeňte na chvíli na bikini! Létu 2021 vévodí stylové jednodílné plavky
Zapomeňte na chvíli na bikini! Létu 2021 vévodí stylové jednodílné plavky